تیم آموزشی تدریس تاپ در کنار تیم تخصصی مشاوره، تیمی متخصص و مجرب از اساتید برجسته کنکور دور هم جمع کرده تا به دانش آموزان برای پیشرفت بیشتر کمک کند.

کادر آموزشی تدریس تاپ از مدرسان برتر مدارس استعدادهای درخشان تبریز هستند که تلاش دارند نیازهای آموزشی دانش آموزان را برطرف کرده و آنها را در تسریع روند فراگیری دروس به شکل منطقی و درست هدایت کنند.

 خدمات آموزشی که از سوی دبیران برتر تدریس تاپ ارائه خواهد شد: 

کلاس های خصوصی

کلاس های گروهی چند نفره

کلاس های عمومی

 نحوه تشکیل کلاس ها نیز به دو شکل است: 

-حضوری

-آنلاین با استفاده از امکانات آموزشی ویژه صفحه اختصاصی تحت وب تدریس تاپ  که دقیقا همانند کلاس های حقیقی خواهد بود.