تیم آموزشی و مشاوره تدریس تاپ برای تکمیل پکیج آموزشی خود، اقدام به برگزاری آزمون های آنلاین با سوالات کاملا استاندارد و تحلیل های پیشرفته و تخصصی کرده که به دانش آموزان عزیز در شناسایی نقاط ضعف احتمالی و تقویت نقاط قوت کمک خواهد کرد.

این آزمون ها براساس نیازهای دانش آموزان و دبیران این مرکز و با رعایت استاندارهای لازم تدوین شده و در راستای بهبود فرایند یادگیری دانش آموزان، یاری رسان دبیران و مشاوران تدریس تاپ خواهد بود.

تدریس تاپ تلاش دارد با تدوین آزمون های هدفمند، به دانش آموزان و داوطلبان کنکور در مسیر پیشرفت تحصیلی کمک کند.